П4-2019 Доставка на компютърна техника и офис машини

Договор и изпълнение

Документи
Договор 04-07-2019 12:33:03 Изтеглете файл
Техническа спецификация 04-07-2019 12:38:01 Изтеглете файл
Техническо предложение 04-07-2019 12:38:31 Изтеглете файл
Ценово предложение 04-07-2019 12:38:50 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 04-07-2019 12:39:35 Изтеглете файл
Обявление за приключване на Договор № ДД-54 от 04.07.2019 г. 09-08-2019 15:27:34 Изтеглете файл