П4-2019 Доставка на компютърна техника и офис машини

Работа на комисията

Документи
Съобщение за датата, часа и мястото за отваряне на ценовите предложения 22-05-2019 14:56:51 Изтеглете файл
Протокол № 1 04-06-2019 14:34:53 Изтеглете файл
Протокол № 2 04-06-2019 14:35:38 Изтеглете файл
Доклад 04-06-2019 14:36:07 Изтеглете файл
Решение 2169-1 от 04.06.2019г 04-06-2019 14:36:43 Изтеглете файл