П11-ОП-2015 Доставка на колесни трактори за ДА ДРВВЗ

Документация за участие

Документи
Проект на договор - Приложение № 13 30-06-2015 14:21:00 Изтеглете файл
Декларация-чл. 47, ал. 8 от ЗОП-подизпълнител-Приложение № 12 30-06-2015 14:22:00 Изтеглете файл
Декларация-съгласие-подизпълнител-Приложение № 11 30-06-2015 14:23:00 Изтеглете файл
Декларация-подизпълнители - Приложение № 10 30-06-2015 14:24:00 Изтеглете файл
Декларация-конфиденциалност - Приложение №9 30-06-2015 14:25:00 Изтеглете файл
Декларация за свързаност - Приложение № 8 30-06-2015 14:26:00 Изтеглете файл
Декларация-чл. 47, ал. 9 от ЗОП-Приложение №7 30-06-2015 14:27:00 Изтеглете файл
Ценово предложение-Приложение №6 30-06-2015 14:28:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение №5 30-06-2015 14:29:00 Изтеглете файл
Техническо предложение-Приложение №4 30-06-2015 14:30:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Приложение №3 30-06-2015 14:31:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение№2 30-06-2015 14:32:00 Изтеглете файл
Условия-Приложение №1 30-06-2015 14:33:00 Изтеглете файл
Съдържание 30-06-2015 14:34:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 30-06-2015 14:35:00 Изтеглете файл