П11-ОП-2015 Доставка на колесни трактори за ДА ДРВВЗ

Договори и споразумения

Документи
Ценово предложение 17-09-2015 14:29:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 17-09-2015 14:30:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 17-09-2015 14:31:00 Изтеглете файл
Договор ДД-68-17.09.2015 17-09-2015 14:32:00 Изтеглете файл