П3-2019 Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите ДА ДРВВЗ

Договор и изпълнение

Документи
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 24-09-2020 16:49:04 Изтеглете файл
Обявление за изменение на договор за обществена поръчка 06-07-2020 10:48:58 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към договор ДД 39 от 15.05.2019г. 06-07-2020 10:39:18 Изтеглете файл
Допълнително споразумение № 4 23-12-2019 10:47:19 Изтеглете файл
Допълнително споразумение № 3 08-11-2019 13:43:09 Изтеглете файл
Допълнително споразумение № 2 25-10-2019 10:43:10 Изтеглете файл
Допълнително споразумение № 1 18-09-2019 10:22:04 Изтеглете файл
Договор № ДД-39_15.05.2019г. 23-05-2019 12:30:00 Изтеглете файл
Технически спецификации -Приложение № 1 23-05-2019 12:29:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2 23-05-2019 12:28:13 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 3 23-05-2019 12:27:01 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 23-05-2019 12:26:31 Изтеглете файл