П-10 2019 Доставка на части за сигнално-охранителни системи

Работа на комисията

Документи
Съобщение 17-09-2019 17:21:48 Изтеглете файл
Протокол № 1 03-10-2019 16:26:02 Изтеглете файл
Протокол № 2 03-10-2019 16:27:07 Изтеглете файл
Доклад 03-10-2019 16:27:35 Изтеглете файл
Решение за прекратяване на процедурата 03-10-2019 16:27:59 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 18-10-2019 15:50:53 Изтеглете файл