П-13 2019 Доставка на части за сигнално-охранителни системи

Договор и изпълнение

Документи
Договор ДД-22-16.03.2020 16-03-2020 17:15:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 16-03-2020 17:17:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2 16-03-2020 17:19:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 3 16-03-2020 17:20:00 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 16-03-2020 17:22:00 Изтеглете файл
Протокол 05-05-2020 17:40:16 Изтеглете файл
Обявлиние за приключване на договор за обществена поръчка 03-07-2020 11:57:32 Изтеглете файл