ПДбО-2014 Доставка и обновяване на зрял фасул

Договори и споразумения

Документи
Договор за обществена поръчка 08-10-2014 14:43:00 Изтеглете файл
Анекс към борсов договор № 1716/01.10.2014 год. 31-10-2014 15:05:00 Изтеглете файл
Анекс от 02.12.2014 към БД № 1716/ 01.10.2014 02-12-2014 14:10:47 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към БД № 1716/ 01.10.2014 10-10-2018 11:12:47 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор № 1716/ 01.10.2014 26-10-2018 15:14:15 Изтеглете файл