П10-ОП-2017 Доставка и обновяване на зрял фасул 2017

Договори и споразумения

Документи
Ценово предложение към Договор № ДД-85/03.11.2017г 09-11-2017 14:04:06 Изтеглете файл
Техническо предложение към № ДД-85/03.11.2017г 09-11-2017 14:05:34 Изтеглете файл
Договор № ДД-85/03.11.2017г 09-11-2017 14:06:05 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 09-11-2017 14:06:32 Изтеглете файл