П16-ОП-2015 Доставка и обновяване на зеленчукови консерви

Документация за участие

Документи
Декларация по чл.47, ал.8 от ЗОП - Приложение № 13 02-11-2015 11:41:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнителя - Приложение № 12 02-11-2015 11:48:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 11 02-11-2015 11:49:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, т. 6 от ЗОП - Приложение № 10 02-11-2015 11:50:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 9 02-11-2015 11:51:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 8 02-11-2015 11:53:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 7 02-11-2015 11:54:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 02-11-2015 11:55:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 02-11-2015 11:56:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 4 02-11-2015 11:57:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 3 02-11-2015 11:58:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 2 02-11-2015 12:00:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 02-11-2015 12:15:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 2015 02-11-2015 12:30:00 Изтеглете файл