П8-ОП-2015 Доставка и обновяване на сухи супи

Документация за участие

Документи
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП- Приложение № 13 18-05-2015 16:18:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Приложение № 12 18-05-2015 16:19:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 11 18-05-2015 16:19:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 9 18-05-2015 16:20:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 10 18-05-2015 16:20:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал. 8 от ЗОП - Приложение № 8 18-05-2015 16:21:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 7 18-05-2015 16:21:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 5 18-05-2015 16:22:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 6. 18-05-2015 16:22:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 18-05-2015 16:23:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №4 18-05-2015 16:23:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 18-05-2015 16:24:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 18-05-2015 16:24:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 2015 18-05-2015 16:25:00 Изтеглете файл