П3-ОП-2015 Доставка и обновяване на натурална минерална вода

Документация за участие

Документи
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 13 19-03-2015 16:42:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Приложение № 12 19-03-2015 16:43:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 11 19-03-2015 16:43:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 10 19-03-2015 16:44:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 9 19-03-2015 16:45:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал. 8 от ЗОП - Приложение № 8 19-03-2015 16:45:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 7 19-03-2015 16:46:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 6. 19-03-2015 16:48:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 5 19-03-2015 16:49:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №4 19-03-2015 16:49:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 19-03-2015 16:50:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 19-03-2015 16:50:00 Изтеглете файл
Условия - Приложение № 1 19-03-2015 16:51:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 19-03-2015 16:52:00 Изтеглете файл