П2-ОП-2016 Доставка и обновяване на лекарствени продукти” по обособени позиции.

Документация за участие

Документи
Декларация по чл.47, ал.8 от ЗОП - Приложение № 13 17-03-2016 15:13:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнителя - Приложение № 12 17-03-2016 15:14:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 11 17-03-2016 15:15:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 9 17-03-2016 15:16:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, т. 6 от ЗОП - Приложение № 10 17-03-2016 15:16:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 8 17-03-2016 15:17:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 6 17-03-2016 15:19:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 7 17-03-2016 15:19:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 5 17-03-2016 15:20:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 4 17-03-2016 15:21:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 2 17-03-2016 15:22:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 3 17-03-2016 15:22:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 17-03-2016 15:24:00 Изтеглете файл
Условия за участие - Приложение № 1 17-03-2016 15:24:00 Изтеглете файл