П2-ОП-2016 Доставка и обновяване на лекарствени продукти” по обособени позиции.

Договори и споразумения

Документи
Техническо предложение към договор - Позиция 5 04-07-2016 12:08:00 Изтеглете файл
Ценово предложение към договор - Позиция 5 04-07-2016 12:09:00 Изтеглете файл
Техническо предложение към договор - Позиция 2 04-07-2016 12:10:00 Изтеглете файл
Ценово предложение към договор - Позиция 2 04-07-2016 12:10:00 Изтеглете файл
Техническо предложение към договор - Позиция 1 04-07-2016 12:11:00 Изтеглете файл
Ценово предложение към договор - Позиция 1 04-07-2016 12:11:00 Изтеглете файл
Договор 04-07-2016 12:12:00 Изтеглете файл