П-5 2019 Доставка и обновяване на консервирани хранителни продукти

Договор и изпълнение

Документи
Обявление за възложена поръчка 01-08-2019 15:00:20 Изтеглете файл
Договор 08-07-2019 14:19:38 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 08-07-2019 14:19:14 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2.1 08-07-2019 14:18:40 Изтеглете файл
Ценово предложение - приложение № 2.2 08-07-2019 14:17:15 Изтеглете файл