П-5 2019 Доставка и обновяване на консервирани хранителни продукти

Работа на комисията

Документи
Съобщение за датата, часа и мястото за отваряне на ценовите предложения 10-06-2019 16:18:02 Изтеглете файл
Протокол № 1 20-06-2019 15:16:59 Изтеглете файл
Протокол № 2 20-06-2019 15:18:27 Изтеглете файл
Доклад 20-06-2019 15:18:53 Изтеглете файл
Решение за определяне на изпълнител 20-06-2019 15:19:19 Изтеглете файл