П-12 2019 Доставка на минерални масла

Договор и изпълнение

Документи
Борсов договор № 727 03-10-2019 10:47:50 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - Борсов договор № 727 03-10-2019 10:49:20 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Борсов договор № 727 05-11-2019 14:29:33 Изтеглете файл