П1-ОП-2015 Застраховане на МПС и недвижимото имущество на агенцията - ГО, Каско, Злополука, Пожар и бедствия

Разяснения по документацията

Документи
Решение с разяснение 28-01-2015 05:15:00 Изтеглете файл
Решение с разяснение 27-03-2015 14:07:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение 3-2 27-03-2015 14:08:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение 3-1 27-03-2015 14:09:00 Изтеглете файл
Решение с разяснение - 2033 08-04-2015 13:48:00 Изтеглете файл