П1-ОП-2015 Застраховане на МПС и недвижимото имущество на агенцията - ГО, Каско, Злополука, Пожар и бедствия

Документация за участие

Документи
Рамково споразумение Приложение № 5 23-01-2015 15:07:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Приложение № 3 23-01-2015 15:09:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация сгради - приложение 3-2 23-01-2015 15:09:00 Изтеглете файл
Методика Приложение № 2 23-01-2015 15:10:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация Приложение № 3-1 23-01-2015 15:10:00 Изтеглете файл
Заглавна страница 23-01-2015 15:11:00 Изтеглете файл
Условия застраховане Приложение № 1 23-01-2015 15:11:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение № 13 23-01-2015 15:12:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност Приложение № 12 23-01-2015 15:13:00 Изтеглете файл
Декларация за подизпълнители Приложение № 11 23-01-2015 15:14:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, т. 6 Приложение № 10 23-01-2015 15:14:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.47, ал.8 Приложение № 8 23-01-2015 15:15:00 Изтеглете файл
Съгласие за подизпълнители Приложение № 9 23-01-2015 15:15:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал. 9 Приложение № 7 23-01-2015 15:16:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 6 23-01-2015 15:16:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение № 4 23-01-2015 15:17:00 Изтеглете файл