П1-ОП-2015 Застраховане на МПС и недвижимото имущество на агенцията - ГО, Каско, Злополука, Пожар и бедствия

Рамково споразумение

Документи
Рамково споразумение 03-06-2015 16:18:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 03-06-2015 16:19:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 03-06-2015 16:19:00 Изтеглете файл
Списък на контакти - Приложение № 1 03-06-2015 16:20:00 Изтеглете файл
Допълнително споразумение към Рамково споразумение № 46 27-05-2019 10:57:16 Изтеглете файл
Обявление за изменение 27-05-2019 11:05:01 Изтеглете файл