Договори и полици

Каско

Документи
Полица № 5С049015 наш номер ДД - 48/01.06.2015г. 02-06-2015 16:03:00 Изтеглете файл
Полица № 5С049015 наш номер ДД - 64/12.08.2015г. 13-08-2015 16:03:00 Изтеглете файл
Полица № 5С049015 наш номер ДД - 80/04.12.2015г. 06-12-2015 16:04:00 Изтеглете файл
Полица № 5CO58818 наш номер ДД-39от 08.06.2016г. 20-06-2016 14:51:00 Изтеглете файл
Договор ДД-54 / 09.08.2016 18-08-2016 15:36:00 Изтеглете файл
Договор ДД - 60/ 17.09.2016 г. 27-09-2016 16:12:00 Изтеглете файл
Договор ДД - 64/ 14.10.2016 г. 27-10-2016 16:01:00 Изтеглете файл
Застрахователна полица Каско ДД-41 21-06-2017 15:47:21 Изтеглете файл
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА на ДД-57/11.08.2017 г. 28-08-2017 14:30:17 Изтеглете файл
Договор ДД-57/ 11.08.2017 г. 28-08-2017 14:31:40 Изтеглете файл
Обявление - ДД71 - Застраховка Каско 27-09-2017 13:04:10 Изтеглете файл
Договор - ДД 71/01.09.2017 г. 27-09-2017 13:04:53 Изтеглете файл
ОВП-ДД-79-Комбинирана Каско -Злополука 13-10-2017 13:44:21 Изтеглете файл
Договор № ДД 79-09.10.2017 13-10-2017 13:48:27 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 24-11-2017 15:09:06 Изтеглете файл
Договор ДД-83 / 30.10.2017 г. 24-11-2017 15:10:13 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - договор № ДД-95_04.12.2017г. 11-12-2017 14:25:55 Изтеглете файл
Договор № ДД-95_04.12.2017г. Каско 11-12-2017 14:26:55 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - договор ДД-92_20.11.2017г. Каско и Злополука 11-12-2017 14:27:34 Изтеглете файл
Договор № ДД-92_20.11.2017г. Каско и Злополука 11-12-2017 14:28:15 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-40 18-06-2018 15:23:29 Изтеглете файл
Пълно Каско ДД-40 18-06-2018 15:24:16 Изтеглете файл
Договор ДД 70 24-08-2018 16:03:11 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД 70 24-08-2018 16:04:20 Изтеглете файл
Договор - ДД 74 14-09-2018 14:34:12 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - ДД 74 14-09-2018 14:35:12 Изтеглете файл
Договор ДД-84 от 14.09.2018 28-09-2018 14:24:07 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-84 28-09-2018 14:28:17 Изтеглете файл
Договор ДД 86 08-10-2018 11:52:24 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД 86 08-10-2018 11:53:20 Изтеглете файл
Договор ДД-93 от 10.10.2018 18-10-2018 15:34:42 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка Договор ДД-93 18-10-2018 15:35:52 Изтеглете файл
Договор ДД 95 от 10.10.2018 19-10-2018 11:39:25 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - Договор ДД95 19-10-2018 11:40:15 Изтеглете файл
Договор ДД-104 от 15.11.2018г 23-11-2018 11:18:07 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка Договор ДД-104 23-11-2018 11:19:31 Изтеглете файл
Договор ДД 106 от 14.12.2018 17-12-2018 13:16:20 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-106 17-12-2018 13:20:17 Изтеглете файл
Договор-ДД 115 от 20.12.2018г 07-01-2019 14:42:44 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-115 07-01-2019 14:43:41 Изтеглете файл
Договор ДД-3 от 14.01.2019г. 21-01-2019 15:58:11 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-3 от 14.01.2019г. 21-01-2019 15:59:09 Изтеглете файл
Договор ДД-22 от 28.02.2019 г 08-03-2019 11:40:18 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-22 08-03-2019 11:41:02 Изтеглете файл
Договор ДД-47/12.06.2019 04-07-2019 16:11:35 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - ДД-47 04-07-2019 16:12:12 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка-ДД-65 26-08-2019 17:23:13 Изтеглете файл
Договор ДД-65 26-08-2019 17:25:39 Изтеглете файл
Договор ДД 70 13-09-2019 14:07:24 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - Договор ДД-70 13-09-2019 14:07:55 Изтеглете файл
Договор ДД-73 от 10.09.2019 г. 04-10-2019 15:51:53 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-73 от 10.09.2019г. 04-10-2019 15:53:08 Изтеглете файл
Договор ДД 76 28-10-2019 11:37:42 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка - Договор ДД-76 28-10-2019 11:38:38 Изтеглете файл
Договор ДД № 81 от 11.11.2019 16-12-2019 13:30:00 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка-ДД-81 16-12-2019 13:30:00 Изтеглете файл
Договор ДД 88 от 10.12.2019 г. 23-12-2019 13:45:00 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка ДД-88 23-12-2019 13:45:00 Изтеглете файл