АРХИВ

Вътрешно-устройствени актове

Документи
Вътрешни правила и приложения за възлагане на обществени поръчки 18-02-2016 16:30:00 Изтеглете файл
Вътрешнти правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви,военновременни запаси и запаси по ЗЗНН и приложения към тях
Заповед за определяне на упълномощен потребител 19-09-2014 14:20:00 Изтеглете файл
Заповед за определяне на упълномощен потребител на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" в Регистъра на обществените поръчки
Заповед за упълномощаване на териториалните директори 19-09-2014 14:16:00 Изтеглете файл
Заповед за упълномощаване на териториалните директори за провеждане на обществени поръчки по реда на глава осма "а" от ЗОП
Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила 19-09-2014 14:13:00 Изтеглете файл
Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН