СОО-21-2017 Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система намираща се в СБ Долна махала при ТД ДР Пловдив за срок от 1 година

Документация

Документи
Техническа спецификация 21-07-2017 10:53:12 Изтеглете файл
Споразумение по ЗБУТ 21-07-2017 10:52:49 Изтеглете файл
Проект на договор 21-07-2017 10:52:09 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 1 21-07-2017 10:51:38 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2 21-07-2017 10:51:13 Изтеглете файл
Декларация с клаузите на договор - Приложение № 3 21-07-2017 10:50:11 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.5 - Приложение № 4 21-07-2017 10:49:40 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.6 - Приложение № 5 21-07-2017 10:49:09 Изтеглете файл
Декларация за използване подизпълнител - Приложение № 6 21-07-2017 10:48:35 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на подизпълнител - Приложение № 7 21-07-2017 10:48:04 Изтеглете файл