СОО-19-2017 Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система и стационарна охладителна и пожарогасителна инсталация на Петролна база Сливен при ТД ДР Бургас

Документация

Документи
Проект на договор 22-06-2017 13:43:03 Изтеглете файл
Протокол за оглед-Образец № 11 22-06-2017 13:42:22 Изтеглете файл
Списък-технически-лица-Образец № 10 22-06-2017 13:41:34 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение №1 22-06-2017 13:40:27 Изтеглете файл
Представяне - Образец № 1 22-06-2017 13:39:52 Изтеглете файл
Техническо предложение-Образец № 2 22-06-2017 13:39:15 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 22-06-2017 13:38:36 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 4 22-06-2017 13:37:54 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 5 22-06-2017 13:37:01 Изтеглете файл
Декларация за приемане условията на договора - Образец № 6 22-06-2017 13:36:05 Изтеглете файл
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 7 22-06-2017 13:35:13 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите - Образец № 8 22-06-2017 13:34:23 Изтеглете файл
Списък -декларация услуги - Образец № 9 22-06-2017 13:33:39 Изтеглете файл