СОО-8-2017 Извършване на транспортни услуги по превоз на товари, за нуждите на ТД ДР София, за срок от една година

Документация

Документи
Образец № 1 - Представяне на участник 19-04-2017 15:59:04 Изтеглете файл
Образец № 2 - Техн. спецификация 19-04-2017 15:58:34 Изтеглете файл
Образец № 3 - Ценово предложение 19-04-2017 15:58:17 Изтеглете файл
Образец № 4 - Проект на договор 19-04-2017 15:56:54 Изтеглете файл
Образец № 5 - Техническо предложение 19-04-2017 15:56:15 Изтеглете файл
Образец № 6 - Декларация по чл.97 ал.5 19-04-2017 15:55:53 Изтеглете файл
Образец № 7 - Декларация по чл.97 ал.6 19-04-2017 15:55:17 Изтеглете файл
Образец № 8 - Декларация за използване подизпълнител 19-04-2017 15:54:49 Изтеглете файл
Образец № 9 - Декларация за съгласие на подизпълнител 19-04-2017 15:54:21 Изтеглете файл
Образец № 10 - Декларация за съгласие с проект на договора 19-04-2017 15:53:36 Изтеглете файл