СОО-15-2017 Извършване на транспортни услуги по превоз на товари за нуждите на ТД ДР Пловдив, за срок от 1 г

Документация

Документи
Ценово предложение - Приложение № 1 09-06-2017 16:20:54 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2 09-06-2017 16:20:17 Изтеглете файл
Методика за оценка - Приложение № 3 09-06-2017 16:19:38 Изтеглете файл
Декларация - Приложение № 4 09-06-2017 16:18:55 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.5 - Приложение № 5 09-06-2017 16:18:17 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.6 - Приложение № 6 09-06-2017 16:17:34 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители-Приложение № 7 09-06-2017 16:16:56 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители - Приложение № 8 09-06-2017 16:15:58 Изтеглете файл
Проект договор 09-06-2017 16:15:25 Изтеглете файл
Споразумение 09-06-2017 16:14:52 Изтеглете файл
Техническа спецификация 09-06-2017 16:12:23 Изтеглете файл