СОО-34-2017 Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово

Документация

Документи
Техническа спецификация Приложение 1 09-10-2017 16:36:25 Изтеглете файл
Документация за участие - Приложение 2 09-10-2017 16:35:50 Изтеглете файл
Представяне на участник - Приложение 3 09-10-2017 16:35:26 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение 4 09-10-2017 16:34:45 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение 5 09-10-2017 16:34:17 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗЗБУТ към договора Приложение 6.1 09-10-2017 16:33:46 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение 6 09-10-2017 16:33:11 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с предложения проект- Приложение 7 09-10-2017 16:32:42 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнител - Приложение 8 09-10-2017 16:32:09 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за подизпълнител - Приложение 9 09-10-2017 16:31:27 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.5 - Приложение 10 09-10-2017 16:30:53 Изтеглете файл
Декларация по чл.97, ал.6 - Приложение 11 09-10-2017 16:30:21 Изтеглете файл
Декларация сервизни бази - Приложение 12 09-10-2017 16:30:02 Изтеглете файл
Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение 13 09-10-2017 16:29:19 Изтеглете файл