СОО-37-2017 Извънгаранционно техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили, собственост на ДA ДРВВЗ гр. София, стопанисвани от ТД "Държавен резерв" – Пловдив за срок от 1 (една) година

Документация

Документи
Проект на договор 16-11-2017 09:52:04 Изтеглете файл
Техническа спецификация 16-11-2017 09:51:38 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 1 16-11-2017 09:51:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2 16-11-2017 09:50:21 Изтеглете файл
Методика за оценка - Приложение № 3 16-11-2017 09:49:41 Изтеглете файл
Декларация с клаузите на договор - Приложение № 4 16-11-2017 09:48:57 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.5 - Приложение № 5 16-11-2017 09:48:10 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.6 - Приложение № 6 16-11-2017 09:47:44 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители - Приложение № 7 16-11-2017 09:47:09 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за подизпълнители - Приложение № 8 16-11-2017 09:46:14 Изтеглете файл