СОО-17-2017 Доставка на професионални влагоуловители за СБ Габрово към ТД ДР Велико Търново

Документация

Документи
Представяне - Образец № 1 13-06-2017 14:24:39 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 2 13-06-2017 14:24:15 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 13-06-2017 14:23:28 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 4 13-06-2017 14:23:03 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 5 13-06-2017 14:22:38 Изтеглете файл
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 6 13-06-2017 14:22:18 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите - Образец № 7 13-06-2017 14:21:38 Изтеглете файл
Списък -декларация на доставките - Образец № 8 13-06-2017 14:21:13 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец № 9 13-06-2017 14:20:25 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 13-06-2017 14:18:52 Изтеглете файл