СОО-11-2017 Доставка на професионални влагоуловители за СБ Габрово към ТД ДР гр. Велико Търново

Документация

Документи
Представяне - Образец № 1 10-05-2017 15:04:13 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 1 10-05-2017 15:03:39 Изтеглете файл
Техническо предложение.- Образец № 2 10-05-2017 15:03:13 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 10-05-2017 15:02:05 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 4 10-05-2017 15:01:35 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 5 10-05-2017 15:01:08 Изтеглете файл
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 6 10-05-2017 15:00:40 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите - Образец № 7 10-05-2017 15:00:07 Изтеглете файл
Списък -декларация на доставките - Образец № 8 10-05-2017 14:59:34 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец № 9 10-05-2017 14:58:29 Изтеглете файл