СОО-39-2017 Абонаментен сервиз на пожароизвестителни уредби с инсталации, намиращи се на обекти: административна сграда на ТД ДР София и СБ Ботевград

Документация

Документи
Представяне на участник - Образец № 2 22-11-2017 10:57:16 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 22-11-2017 10:56:50 Изтеглете файл
Проект на договор 22-11-2017 10:56:14 Изтеглете файл
Техническа спецификация 22-11-2017 10:55:39 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 5 22-11-2017 10:55:14 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.5 - Образец № 6 22-11-2017 10:54:42 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.6 - Образец № 7 22-11-2017 10:53:44 Изтеглете файл
Декларация за използване подизпълнител - Образец № 8 22-11-2017 10:53:19 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на подизпълнител - Образец № 9 22-11-2017 10:52:54 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с проект на договора - Образец № 10 22-11-2017 10:52:31 Изтеглете файл
Списък на техническите лица - Образец № 11 22-11-2017 10:52:09 Изтеглете файл