СОО-8-2016 Услуги по почистване на резервоар, находящ се в ПБ Сливен

Документация

Документи
Документация - съдържание 12-09-2016 17:15:00 Изтеглете файл
Представяне - Приложение №1 12-09-2016 17:00:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение №2 12-09-2016 16:59:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №3 12-09-2016 16:58:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №4 12-09-2016 16:57:00 Изтеглете файл
Проекто договор - Приложение №5 12-09-2016 16:56:00 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение № 6 12-09-2016 16:55:00 Изтеглете файл
Декларация по член 54 - Приложение № 7 12-09-2016 16:54:00 Изтеглете файл
Декларация за използването или неизползването на подизпълнители - Приложение №8 12-09-2016 16:53:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 9 12-09-2016 16:52:00 Изтеглете файл
Докладна записка за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 10 12-09-2016 16:50:00 Изтеглете файл