СОО-8-2016 Услуги по почистване на резервоар, находящ се в ПБ Сливен

Съобщения

Документи
Съобщение за прекратяване на обществената поръчка 14-10-2016 15:04:00 Изтеглете файл
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 21-09-2016 11:40:00 Изтеглете файл