СОО-15-2016 Услуга за извършване на техническо обслужване, ремонт и презареждане на носими пожарогасители в ТД Варна и СБ за 1 година

Документация

Документи
Техническа спецификация 27-10-2016 14:39:00 Изтеглете файл
Документация за участие обр.1 27-10-2016 14:37:00 Изтеглете файл
Представяне обр.2 27-10-2016 14:36:00 Изтеглете файл
Техническо предложение обр.3 27-10-2016 14:35:00 Изтеглете файл
Ценово предложение обр.4 27-10-2016 14:33:00 Изтеглете файл
Проект на договор обр.6 27-10-2016 14:32:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ обр.7 27-10-2016 14:31:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор обр.8 27-10-2016 14:30:00 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители обр.9 27-10-2016 14:29:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители обр.10 27-10-2016 14:28:00 Изтеглете файл
Декларация чл.54 ал.1 т.3-4-5 обр.11 27-10-2016 14:27:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 54 ал. 1 т.1-2-7 обр.12 27-10-2016 14:26:00 Изтеглете файл