СОО-16-2016 Техническо обслужване – поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили в Държавна агенция – Пловдив

Документация

Документи
Договор 11-11-2016 12:12:00 Изтеглете файл
ПР1 - Ценово предложение сервиз леки коли 11-11-2016 12:10:00 Изтеглете файл
ПР2 -Техническо предложение сервиз леки коли 11-11-2016 12:08:00 Изтеглете файл
ПР3 - Методика за оценка 11-11-2016 12:07:00 Изтеглете файл
ПР4- Декларация с клаусите на договор 11-11-2016 12:06:00 Изтеглете файл
ПР5 - Декларация по чл.97 ал.5 11-11-2016 12:05:00 Изтеглете файл
ПР6 - Декларация по чл.97 ал.6 11-11-2016 12:04:00 Изтеглете файл
ПР7 - Декларация за използване на подизпълнители 11-11-2016 12:03:00 Изтеглете файл
ПР8 - Декларация за съгласие подизпълнители 11-11-2016 12:01:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация сервиз леки коли 2016 11-11-2016 11:59:00 Изтеглете файл