СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ

СОО-16-2016 Техническо обслужване – поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили в Държавна агенция – Пловдив

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Пловдив, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Техническо обслужване – поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили от марките „Рено“ и „Пежо“, собственост на ТД „Държавен резерв“ – Пловдив за срок от 1 (една) година“