СОО-5-2016 Извършване на строително-ремонтни дейности и въвеждане в експлоатация на резервоар - ПБ Сливен

Документация

Документи
Приложение 1 - Техн. спецификации 30-08-2016 16:24:00 Изтеглете файл
Приложение 1.1 КСС резервоар 30-08-2016 16:24:00 Изтеглете файл
Приложение 1.2.- Методика 30-08-2016 16:23:00 Изтеглете файл
Приложение 3 - Техническо предложение 30-08-2016 16:23:00 Изтеглете файл
Приложение 2 - Представяне на участника 30-08-2016 16:22:00 Изтеглете файл
Приложение 4 - Ценово предложение 30-08-2016 16:22:00 Изтеглете файл
Приложение 5 Декларация чл. 54 30-08-2016 16:22:00 Изтеглете файл
Приложение 6 Декларация чл. 54 30-08-2016 16:22:00 Изтеглете файл
Приложение 7 Подизпълнител 30-08-2016 16:21:00 Изтеглете файл
Приложение 8 Декларация Подизпълнител 30-08-2016 16:21:00 Изтеглете файл
Приложение 9 - Проект на договор 30-08-2016 16:21:00 Изтеглете файл
Приложение 10 Декларация за оглед 30-08-2016 16:20:00 Изтеглете файл
Приложение 11 Списък на СМР 30-08-2016 16:20:00 Изтеглете файл
Приложение 12 - Списък на техническите лица 30-08-2016 16:19:00 Изтеглете файл