СОО-13-2016 Проверка и ремонт на заземителите от защитните заземителни уредби и на контура “фаза-защитен проводник“ ТД "Държавен резерв" гр. Варна

Документация

Документи
Документация за участие - Образец № 1 20-10-2016 16:17:00 Изтеглете файл
Представяне - Образец № 2 20-10-2016 16:16:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 20-10-2016 16:16:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 3 20-10-2016 16:15:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 4 20-10-2016 16:13:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Образец № 6 20-10-2016 16:12:00 Изтеглете файл
Проект на споразумение по ЗБУТ - Образец № 7 20-10-2016 16:11:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - Образец № 8 20-10-2016 16:10:00 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители - Образец № 9 20-10-2016 16:09:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители - Образец № 10 20-10-2016 16:08:00 Изтеглете файл
Декларация чл.54, ал.1, т. 3,4,5 - Образец № 11 20-10-2016 16:06:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1,2,7 - Образец №12 20-10-2016 16:05:00 Изтеглете файл