СОО-7-2016 Услуги по фумигация, дезинсекция и дератизация на складови бази, сгради и площи

Документация

Документи
Документация - съдържание 12-09-2016 13:46:00 Изтеглете файл
Tехническа спецификация 12-09-2016 13:43:00 Изтеглете файл
Методика 12-09-2016 13:42:00 Изтеглете файл
Проект на договор 12-09-2016 13:40:00 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 1 12-09-2016 13:39:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 2 12-09-2016 13:38:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 3 12-09-2016 13:37:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - Образец № 4 12-09-2016 13:36:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП - Образец № 5 12-09-2016 13:35:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 6 12-09-2016 13:34:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите - Образец № 7 12-09-2016 13:33:00 Изтеглете файл
Списък на персонала - Образец № 8 12-09-2016 13:32:00 Изтеглете файл
Списък на услугите - Образец № 9 12-09-2016 13:30:00 Изтеглете файл