СОО-2-2016 Извършване на транспортни услуги по превоз на товари - ТД ДР Плевен

Документация

Документи
Ценово предложение 08-08-2016 11:07:00 Изтеглете файл
Представяне на участник 08-08-2016 11:06:00 Изтеглете файл
Проект на договор 08-08-2016 11:06:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 08-08-2016 11:06:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 08-08-2016 11:06:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.5 08-08-2016 11:05:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.6 08-08-2016 11:05:00 Изтеглете файл
Методика за оценка 08-08-2016 11:05:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на подизпълнител 08-08-2016 11:04:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с проект на договора 08-08-2016 11:04:00 Изтеглете файл
Декларация за използване подизпълнител 08-08-2016 11:03:00 Изтеглете файл