СОО-19-2016 Извършване на техническото обслужване и презареждане на пожарогасители от складовите бази и управлението на ТД ДРПлевен

Документация

Документи
Представяне на участника - Приложение № 1 02-12-2016 14:24:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 02-12-2016 14:23:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №3 02-12-2016 14:22:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 02-12-2016 14:21:00 Изтеглете файл
Проект договор - Приложение № 5 02-12-2016 14:20:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54 - Приложение № 6 02-12-2016 14:19:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54 - Приложение № 7 02-12-2016 14:18:00 Изтеглете файл
Декларация за използване или неизползване на подизпълнители - Приложение № 8 02-12-2016 14:17:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие за подизпълнител - Приложение № 9 02-12-2016 14:16:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите на проект на договор - Приложение № 10 02-12-2016 14:15:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с проект на договора - Приложение №11 02-12-2016 14:14:00 Изтеглете файл