COO-6-2016 Извършване на периодичен контрол, поддръжка и ТО на вътрешни пожарни кранове - СБ към ТД ДР гр.Плевен

Документация

Документи
Представяне на участник 01-09-2016 15:50:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 01-09-2016 15:50:00 Изтеглете файл
Проект на договор 01-09-2016 15:49:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 01-09-2016 15:49:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 01-09-2016 15:48:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97 ал. 5 01-09-2016 15:47:00 Изтеглете файл
Декларация за използване подизпълнител 01-09-2016 15:46:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на подизпълнител 01-09-2016 15:46:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 97 ал. 6 01-09-2016 15:45:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие 01-09-2016 15:43:00 Изтеглете файл