СОО-12-2016 Измервания на мълниезащитни заземителни уредби и съпротивления на защитните заземителни уредби в складовите бази към ТД ДР гр. Плевен

Документация

Документи
Представяне на участник - Приложение № 1 14-10-2016 10:54:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 14-10-2016 10:53:00 Изтеглете файл
Техническо приложение - Приложение № 3 14-10-2016 10:53:00 Изтеглете файл
Ценово приложение - Приложение № 4 14-10-2016 10:52:00 Изтеглете файл
Договор - Приложение № 5 14-10-2016 10:51:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.5 - Приложение № 6 14-10-2016 10:50:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с проект на договора - Приложение № 7 14-10-2016 10:49:00 Изтеглете файл
Декларация за използване подизпълнител - Приложение №8 14-10-2016 10:48:00 Изтеглете файл
Декларация по чл.97 ал.6 - Приложение № 9 14-10-2016 10:47:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на подизпълнител - Приложение № 10 14-10-2016 10:46:00 Изтеглете файл