СОО-17-2016 Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДА ДРВВЗ за срок от 1 година

Документация

Документи
Документация - съдържание 24-11-2016 16:16:00 Изтеглете файл
Представяне на участник 24-11-2016 16:15:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 24-11-2016 16:14:00 Изтеглете файл
Методика за оценка 24-11-2016 16:13:00 Изтеглете файл
Ценово предложение 24-11-2016 16:13:00 Изтеглете файл
Проект на договор 24-11-2016 16:12:00 Изтеглете файл
Техническо предложение 24-11-2016 16:11:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП 24-11-2016 16:10:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП 24-11-2016 16:09:00 Изтеглете файл
Декларация за използване на подизпълнители 24-11-2016 16:08:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнители 24-11-2016 16:07:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с договора 24-11-2016 16:06:00 Изтеглете файл