ПП34-2016 Закупуване и доставка на пожарогасители - ТД ДР В.Търново

Документация за участие

Документи
Документация за участие 05-04-2016 15:03:00 Изтеглете файл
Административни сведения Приложение 2 05-04-2016 15:01:00 Изтеглете файл
Оферта Приложение 3 05-04-2016 15:00:00 Изтеглете файл
Техническо предложение Приложение 4 05-04-2016 14:59:00 Изтеглете файл
Ценово предложение Приложение 5 05-04-2016 14:59:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност Приложение 6 05-04-2016 14:58:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП Приложение 7 05-04-2016 14:57:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.5-2 Приложение 8 05-04-2016 14:55:00 Изтеглете файл
Проект на договор Приложение 9 05-04-2016 14:54:00 Изтеглете файл
Споразумение ЗБУТ Приложение 10 05-04-2016 14:53:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие Приложение 11 05-04-2016 14:51:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация 05-04-2016 14:45:00 Изтеглете файл