ПП1-2016 Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол

Документация за участие

Документи
Документация - съдържание 14-01-2016 14:46:00 Изтеглете файл
Указание за попълване на офертата и условия за участие - Приложение № 1 14-01-2016 14:45:00 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение № 2 14-01-2016 14:44:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 3 14-01-2016 14:43:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 4 14-01-2016 14:40:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 5 14-01-2016 14:37:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Приложение № 6 14-01-2016 14:36:00 Изтеглете файл
Декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение № 7 14-01-2016 14:35:00 Изтеглете файл
Методика за оценка на офертите - Приложение № 8 14-01-2016 14:34:00 Изтеглете файл
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Приложение № 9 14-01-2016 14:33:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №10 14-01-2016 14:31:00 Изтеглете файл