ПП10-2016 Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители - ТД ДР Пловдив

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 25-02-2016 11:31:00 Изтеглете файл
Договор за пожарогасители 25-02-2016 11:30:00 Изтеглете файл
ЗБУТ Проект 25-02-2016 11:29:00 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение №1 25-02-2016 11:29:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение №2 25-02-2016 11:28:00 Изтеглете файл
Декларация чл. 47, ал.5 - Приложение №3 25-02-2016 11:27:00 Изтеглете файл
Декларация с клаусите на дог и споразумение - Приложение №4 25-02-2016 11:26:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение №5 25-02-2016 11:25:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение №6 25-02-2016 11:24:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение № 7 25-02-2016 11:22:00 Изтеглете файл
Оферта - Приложение № 8 25-02-2016 11:21:00 Изтеглете файл