ПП9-2016 Извършване на услуги по контрол на съпротивлението на мълниезащитните и заземителните уредби в базите и административната сграда на ТД ДР – Пловдив

Документация за участие

Документи
Техническа спецификация 24-02-2016 14:15:00 Изтеглете файл
Договор -Проект-мълниезащита 24-02-2016 14:14:00 Изтеглете файл
ЗБУТ Проект 24-02-2016 14:13:00 Изтеглете файл
Ценово предложение мълниезащита - Приложение 1 24-02-2016 14:12:00 Изтеглете файл
Техническо предложение мълниезащита - Приложение 2 24-02-2016 14:11:00 Изтеглете файл
Декларация конфиденциалност - Приложение 3 24-02-2016 14:10:00 Изтеглете файл
Декларация за съгласие - Приложение 4 24-02-2016 14:09:00 Изтеглете файл
Декларация чл.47 ал.5 от ЗОП - Приложение 5 24-02-2016 14:05:00 Изтеглете файл
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Приложение 6 24-02-2016 14:04:00 Изтеглете файл
Декларация от подизпълнител - Приложение 7 24-02-2016 14:02:00 Изтеглете файл