ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП9-2016 Извършване на услуги по контрол на съпротивлението на мълниезащитните и заземителните уредби в базите и административната сграда на ТД ДР – Пловдив

Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, чрез ТД ДР гр.Пловдив, обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет „Извършване на услуги по контрол на съпротивлението на мълниезащитните и заземителните уредби в базите и административната сграда на ТД ДР – Пловдив“.