ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ, ОБЯВЕНИ ПРЕДИ 15.04.2016 г.

ПП12-2016 Подмяна на дограма и врати в административната сграда и в КПП на СБ Долна махала

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), чрез ТД ,,Държавен резерв” гр. Пловдив, обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Подмяна на дограма и врати в административната сграда и в КПП на Складова база „Долна Махала“ при ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив с обособени позиции както следва: Обособена позиция №1. „Демонтаж на стари врати и прозорци, изработка и доставка на нови прозорци от PVC дограма и врати от алуминиева дограма в административната сграда и в КПП на СБ „Долна Махала“ при ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив“; Обособена позиция №2. „Монтаж на прозорци от PVC дограма и врати от алуминиева дограма в административната сграда и в КПП на СБ „Долна Махала“ при ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП.“